Hlavní obsah

bleichen

Sloveso

Vyskytuje se v

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

bělit: bělit prádlodie Wäsche bleichen