Hlavní obsah

bleiben lassen

Sloveso

  • hovor.nechat (být)hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.Měl bys toho kouření nechat.die Kinder zu Hause bleiben lassennechat děti doma

Vyskytuje se v

bleiben lassen: hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.Měl bys toho kouření nechat.