Hlavní obsah

bewusst

Přídavné jméno

  1. sich Dat etw. Gen. bewusst sein být si vědomý čeho svých nedostatků ap.