Hlavní obsah

bewusst

Přídavné jméno

  1. sich Dat etw. Gen. bewusst sein být si vědomý čeho svých nedostatků ap.

Vyskytuje se v

bewusst: sich Dat etw. Gen. bewusst seinbýt si vědomý čeho svých nedostatků ap.