Hlavní obsah

benne

Nechtěli jste hledat:

bannendát do klatby, exkomunikovat, vyobcovat (z církve)

kennenznát

nennen(po)jmenovat, naz(ý)vat , říkat

rennenběžet, utíkat, hnát se

Rennenzávod, běh, dostih

Henneslepice

Pennestřední (škola)

pennenchrnět, chrápat

Tennehumno, mlat

brennenhořet

bebenotřást se, třást se, chvět se

Bebenchvění, otřes

Betečervená řepa

betenmodlit se

Beinnoha

Bemutterungmateřská péče

benachbartsousední, vedlejší, přilehlý

benachrichtigenuvědomit, zpravit, informovat

Benachrichtigunguvědomění, zpravení

benachteiligenznevýhodnit, poškodit , ukřivdit

Benachteiligtepoškozený/poškozená, znevýhodněný/znevýhodněná, ukřivděný/ukřivděná

Benachteiligungpoškození, znevýhodnění

benageln(p)obít hřebíky

benagenohlod(áv)at, ohryz(áv)at

benähenpošít, obšít