Hlavní obsah

befeuchten

Sloveso

Vyskytuje se v

naslinit: (sich) die Lippen befeuchtennaslinit (si) rty

vlhčit: die Pflanzen in den Töpfen befeuchtenvlhčit rostliny v květináčích

befeuchten: sich den Zeigefinger befeuchtennavlhčit si ukazováček