Hlavní obsah

bedachen

Vyskytuje se v

bedacht: auf etw. Akk bedacht seindbát na co, o co, být pečlivý na co, v čem, lpět na čem

bedenken: Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.