Hlavní obsah

beauty craze

Nechtěli jste hledat:

Beatnikbeatnik

beaufsichtigendohlížet, dozírat

Beaufsichtigungdohled, dozor

beauftragenpověřit

Beauftragtez(plno)mocněnec/z(plno)mocněnkyně, pověřenec/pověřenkyně

Beauftragungpověření

beäugenpozorovat, sledovat, okukovat

bebauenzastavět

Bebauungzástavba, zastavění

bebenotřást se, třást se, chvět se