Hlavní obsah

bös

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Blut: Das schafft böses Blut.Dělá to zlou krev.

böse: im Bösenve zlém, ve špatné náladě se rozejít ap.

Zunge: böse Zungenzlé jazyky, zlí jazykové

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

böse: j-m, auf j-n böse seinzlobit se, být naštvaný na koho

ergreifen: Eine böse Ahnung ergreift mich.Zmocňuje se mě zlá předtucha.

nein: Du bist mir doch nicht mehr böse, nein?Už se na mě nezlobíš, viď?

scheiden: Gut von Böse scheiden könnenumět rozeznat dobré od zlého

sonst: Gib mir sofort das Geld, sonst werde ich böse.Okamžitě mi dej ty peníze, jinak se naštvu.

Wille: Es war kein böser Wille.Nebyl to zlý úmysl.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

zlý: zlé znameníein böses Zeichen

špatný: špatný skutekeine böse Tat

zamračit se: Zle se na něho zamračil.Er hat ihn böse angefunkelt.

zle: zatvářit se zleein böses Gesicht machen

zlý: Zlé jazyky tvrdí...Böse Zungen behaupten...

zlý: ze zlé vůleaus bösem Willen

zlý: Je to s ním zlé.Er ist böse dran.

ztělesnění: Je ztělesněním zla.Er ist der Inbegriff des Bösen.

zlé: v dobrém i ve zlémim Guten wie im Bösen

zlý: dělat zlou krevböses Blut machen