Hlavní obsah

auft��rmen

Nechtěli jste hledat:

aufsummen, aufsummierensčítat/odečítat

auftakelnvybavit takeláží

Auftaktúvod, zahájení

auftanken(na)tankovat

auftauchenvynořit se (nad hladinu)

auftauenrozmrazit, odmrazit, rozpustit

aufteilenrozdělit, podělit

Aufteilungrozdělení , rozčlenění, klasifikování

auftischenpodávat jídlo, servírovat, dávat na stůl

Auftragnařízení, příkaz