Hlavní obsah

angetrunken

Vyskytuje se v

antrinken: sich Dat einen antrinkennalít se, opít se, mít opičku

podnapilý: in angetrunkenem Zustand seinbýt v podnapilém stavu