Hlavní obsah

Sporte

sportder Sport, die Sportart

spořitsparen

Vyskytuje se v

halový: der Hallensporthalový sport

motoristický: der Motorsportmotoristický sport

příznivec: der Sportfreund/Sportfanpříznivec sportu

rekreační: der Freizeitsportrekreační sport

sálový: die Hallensportartensálové sporty

veslařský: der Rudersport/Ruderklubveslařský sport/klub

vrcholový: der Leistungssportvrcholový sport

zimní: die Wintersportartenzimní sporty

indoorový: die Indoorsportartenindoorové sporty

masově: ein massenhaft betriebener Sportmasově provozovaný sport

rekreačně: Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.Rekreačně se věnuje několika sportům.

skloubit: den Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbindenskloubit vrcholový sport se studiem na vysoké škole

vybíjet: Energie beim Sport entladenvybíjet energii sportem

auszeichnen: sich im Sport auszeichnenvynikat ve sportu

betreiben: Sport betreibenvěnovat se sportu

übernehmen: sich beim Sport übernehmenpřetěžovat se při sportu

sport: die Sommersportarten/Wintersportartenletní/zimní sporty