Hlavní obsah

Roulette [ruˈlεtə]

Das, podstatné jméno~s, ~s