Hlavní obsah

Notdurft verrichten

Notdurft(tělesná) potřeba

verrichtenvykonávat, dělat, činit