Hlavní obsah

Matte

Vyskytuje se v

Matte: auf der Matte stehenbýt připravený/nachystaný brzy ráno ap.

fádně: j-m eine matte Antwort gebenfádně odpovědět komu

chabý: matte Kräftechabé síly

matně: etw. matt anstreichenmatně natřít co

matný: mattes Lichtmatné světlo

matový: matte Fotosmatové fotografie

kopyto: j-n matt setzen, j-n fertig machenpřen. roznést koho/co na kopytech