Hlavní obsah

Konkurrenz

Vyskytuje se v

anrennen: gegen die Konkurrenz anrennennarazit na konkurenci

konkurence: keine Konkurrenz habennemít konkurenci

odlišit: seine Produkte von der Konkurrenz unterscheidenodlišit svůj výrobky od konkurence

předběhnout: die Konkurrenz überholenpředběhnout konkurenci

Konkurrenz: eine starke Konkurrenzsilná konkurence