Hlavní obsah

Klatsch

Vyskytuje se v

klatschen: sich klatschenporvat se, poprat se

drb: Klatsch verbreitenroznášet drby

plácačka: die (Fliegen)Klatscheplácačka na mouchy

plácnout: Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.Přestaň, nebo ti jednu plácnu.

plesknout: eine Briefmarke auf den Brief klatschenplesknout známku na dopis

připlácnout: Mörtel auf den Ziegel klatschenpřiplácnout maltu na cihlu

rytmicky: rhythmisch in die Hände klatschenrytmicky tleskat rukama