Hlavní obsah

international

Vyskytuje se v

právo: dem internationalen Recht unterliegenpodléhat mezinárodnímu právu

konference: eine internationale/nationale Konferenzmezinárodní/celostátní konference

kongres: internationaler Kongressmezinárodní kongres

let: der internationale Flug/Inlandsflugmezinárodní/vnitrostátní let

napjatý: angespannte internationale Lagenapjatá mezinárodní situace