Hlavní obsah

Inflationsrate

Vyskytuje se v

inflace: die Inflationsratemíra inflace

míra: die Inflationsrateekon. míra inflace