Hlavní obsah

Humus

Der, podstatné jméno~

Vyskytuje se v

humus: Pfui, was für ein Zeug ist das?Fuj, co to je za humus?