Hlavní obsah

Guillotine [gɪljoˈtiːnə]

Die, podstatné jméno~, ~n