Hlavní obsah

Guerilla [geˈrɪlja]

Die, podstatné jméno~, ~s

  • guerilla válka, ozbroj. skupina