Hlavní obsah

Gleichgültigkeit

Vyskytuje se v

verkehren: Seine Gleichgültigkeit verkehrte sich in Mitgefühl.Jeho lhostejnost se obrátila v soucit.

lhostejnost: die Gleichgültigkeit gegen etw.lhostejnost vůči čemu