Hlavní obsah

Fremdwort

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er

  1. für j-n ein Fremdwort sein být komu cizí

Vyskytuje se v

Gebrauch: der Gebrauch der Fremdwörteružívání cizích slov

stolpern: über ein Fremdwort stolpernzadrhnout se u cizího slovíčka

cizí: das Fremdwortcizí slovo

hemžit se: Der Text wimmelt von Fremdwörtern.Text se hemží cizími slovy.

očistit: die Sprache von Fremdwörtern säubernočistit jazyk od cizích slov

vmíchat: viele Fremdwörter in die Rede einfügenvmíchat do projevu spoustu cizích slov

Fremdwort: für j-n ein Fremdwort seinbýt komu cizí