Hlavní obsah

Confiserie [kɔnfizəˈriː]

Die, podstatné jméno~, ~n