Hlavní obsah

Beredsamkeit

Die, podstatné jméno~

Vyskytuje se v

dar: dar výmluvnostidie Gabe der Beredsamkeit