Hlavní obsah

Beredsamkeit

Die, podstatné jméno~

Vyskytuje se v

dar: die Gabe der Beredsamkeitdar výmluvnosti