Hlavní obsah

Bemessungsbürde

Nechtěli jste hledat:

Bemessungvýměr, vyměření

Bemessungsgrundlagevyměřovací základ

bemitleidenmít soucit, soucítit

bemitleidenswertpolitováníhodný

Bemitleidungsoucit, soucítění

bemitteltmajetný, zámožný

bemühensnažit se, namáhat se

Bemühungúsilí, snaha, námaha

bemutternmateřsky pečovat , opečovávat

Bemutterungmateřská péče