Hlavní obsah

Beaufsichtigung

Vyskytuje se v

dozor: být pod lékařským dozoremunter ärztlicher Beaufsichtigung sein