Hlavní obsah

Atlas

Der, podstatné jméno~(ses), Atlanten/~se

  • atlas zeměpisný, anatomický ap.

Der, podstatné jméno~

Der, podstatné jméno~(ses)

Der, podstatné jméno~(ses), ~se

Vyskytuje se v

atlas: der Weltatlasatlas světa

dějepisný: der Geschichtsatlasdějepisný atlas

botanický: der botanische Atlasbotanický atlas