Hlavní obsah

Atlas

Der, podstatné jméno~(ses), Atlanten/~se

  • atlas zeměpisný, anatomický ap.

Der, podstatné jméno~

Der, podstatné jméno~(ses)

Der, podstatné jméno~(ses), ~se

Vyskytuje se v

atlas: Atlaspohoří der Atlas

dějepisný: dějepisný atlasder Geschichtsatlas

botanický: botanický atlasder botanische Atlas

atlas: atlas světader Weltatlas

atlas: anatomický atlasder Anatomieatlas