Hlavní obsah

Anwesenheitsliste

Vyskytuje se v

listina: die Anwesenheitslisteprezenční listina

prezenční: die Anwesenheitsliste, die Präsenzlisteprezenční listina