Hlavní obsah

Anapher

Die, podstatné jméno~, ~n

  • anafora