Hlavní obsah

špinit se

Nedokonavé sloveso

  • schmutzig werdenSvětlé látky se rychle špiní.Helle Stoffe werden schnell schmutzig.