Hlavní obsah

überschwemmen

Vyskytuje se v

zalít: Der Fluss hat die Felder überschwemmt.Řeka zalila pole.

zalít se: Die Straßen wurden von Wasser überschwemmt.Silnice se zalily vodou.