Hlavní obsah

überschwemmen

Vyskytuje se v

zalít: Řeka zalila pole.Der Fluss hat die Felder überschwemmt.

zalít se: Silnice se zalily vodou.Die Straßen wurden von Wasser überschwemmt.