Hlavní obsah

überprüfen

Vyskytuje se v

Richtigkeit: die Richtigkeit der Rechnung überprüfenzkontrolovat správnost výpočtu

identita: j-s Identität überprüfenověřit čí identitu

lustrovat: die Kandidaten für den Senat überprüfenlustrovat kandidáty do senátu

přezkoumat: die Echtheit der Handschrift überprüfenpřezkoumat pravost rukopisu

totožnost: j-s Identität überprüfenověřit si čí totožnost

vědomost: die Kenntnisse der Studenten überprüfenprověřit vědomosti studentů