Hlavní obsah

úroda

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

bohatý: eine reiche Erntebohatá úroda

sklidit: die Ernte einbringensklidit úrodu

svézt: die Ernte einbringensvézt úrodu

auswirken: Das kalte Wetter wird sich negativ auf die Ernte auswirken.Chladné počasí se negativně odrazí na úrodě.

úroda: die Ernte einbringensklidit úrodu