Hlavní obsah

[bizarre incomprehensible speech or activity]

bizarrbizarní, podivný, zvláštní