Hlavní obsah

kurt

Vyskytuje se v

bekommen: Léčba mu moc neprospěla.Die Kur ist ihm schlecht bekommen.

Kur: Léčba trvá dva týdny.Die Kur dauert zwei Wochen.

mein: Tento rok absolvuji opět svůj léčebný pobyt.Ich mache dieses Jahr wieder meine Kur.

lázně: jet do láznízur Kur fahren

léčba: přerušit léčbudie Kur abbrechen