Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně ap.) kým/čím con q/qcPojď se mnou.Vieni con me.oženit se s kýmsposare q
  2. (soupeření ap.) con(proti) controzápasit s kýmlottare contro q
  3. (mající ap.) čím con, avente qckbelík s vodousecchio d'acquachléb s máslempane e burro
  4. (okolnost) cons radostí pomohu ap.con piacereS pozdravem v dopise ap.Distinti saluti
  5. (vazba se slovesem) a, inváhat s odpovědíesitare nel risponderenamáhat se s úklidemsforzarsi a fare le pulizie
  6. (souvislost) conTo nemá nic společného s ...Non ha nulla a che fare con ...Co s ním je?Che cos'ha?Jak je na tom se zdravím?Come va la sua salute?
  7. kniž.(směrem dolů, pryč) dadolů s kopcegiù dalla collina
  8. být s to (být schopen) udělat co essere in grado di fare qcNení s to se rozhodnout.Non è in grado di decidersi.

Vyskytuje se v

sebou: con sés sebou

málo: accontentarsi di pocospokojit se s málem

právník: consultare il proprio legaleporadit se se svým právníkem

přivést: portare dietro qpřivést s sebou koho

přivézt: portare qc con sépřivézt (si) co s sebou

registrovat: registrarsi, zapsat se iscriversi, podpisem v hotelu ap. firmare il registroregistrovat se

vzít: prendere qc con sévzít (si) co s sebou

brát: Non portarla con te.Neber ji s sebou.

dělat: Non preoccupartene.Nedělej si s tím starosti.

dít se: Cosa ti succede?Co se s tebou děje?

dovést: Ha portato (con sé) sua moglie.Dovedl s sebou manželku.

dovézt: Lo porterò con me.Dovezu to s sebou.

je: Portali con te.Vezmi je s sebou.

koupat se: Venite a fare il bagno con noi?Půjdete se s námi koupat?

mazat se: Non ci devi stare troppo dietro.Nemusíš se s tím tak mazat.

mazlit se: Non ha perso tanto tempo con quel compito.Moc se s tím úkolem nemazlil.

měřit se: Non ti puoi paragonare a lui.Nemůžeš se s ním měřit.

mít: Non ce l'ho con me.Nemám to s sebou.

nosit: Lo porto sempre con me.Nosím to stále s sebou.

opatrovat: Riguardati., Měj se. Stammi bene.Opatruj se.

počít: Non sapeva (che) cosa farsene.Nevěděl, co si s tím počít.

poradit se: Consulti il medico.Poraďte se s lékařem.

připít: Brindate con me.Připijte si se mnou.

s, se: sposare qoženit se s kým

seznámit se: Le presento...Seznamte se s... při představování

smířit se: Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.Smiř se s tím. je to tak ap.

udobřit se: Si è riconciliato con la moglie.Udobřil se s manželkou.

unáhlit se: Non prendere una decisione avventata.Neunáhli se s rozhodnutím.

vsadit se: Scommetto 20 euro con te che verrà.Vsadím se s tebou o 20 euro, že přijde.

vypořádat se: Ce la devi fare da solo.Musíš se s tím vypořádat sám.

hrát si: scherzare col fuocohrát si s ohněm

loudat se: Non tirarla per le lunghe!Neloudej se s tím!

oheň: scherzare con il fuocozahrávat si s ohněm

párat se: sbrigarsela (presto), nebrat si servítky ap. non andare troppo per il sottile, nevěnovat příliš péče non metterci moltonepárat se s tím

zahrávat si: giocare/scherzare col fuocozahrávat si s ohněm

accontentarsi: accontentarsi di pocospokojit se s málem

appresso: portare appresso qcnosit co s sebou/u sebe

asporto: da asporto(k odnesení) s sebou, přes ulici jídlo ap.

bambola: giocare alle bambolehrát si s panenkami

contentarsi: contentarsi di pocospokojit se s málem

giocare: giocare a pallahrát si s míčem

nést: mít za následek comportare, portare (con sé), implicarenést s sebou

impettito: stare (tutto) impettitonaparovat se, nafukovat se s vypnutým hrudníkem ap.

lottare: lottare con sé stessobojovat sám se sebou snažit se ovládnout

portare: portare dietronosit s sebou, i přen. (při)nést s sebou problémy ap.

rassegnarsi: rassegnarsi al destinosmířit se s osudem, podvolit se osudu

: avere/portare qc con sémít/přinést co s sebou

sentire: sentire il dottoreporadit se s lékařem

tardare: tardare nei pagamentiopozdit se s platbou/v platbě

bere: Bevi con noi!Napij se s námi!

col: Ha litigato col suo ragazzo.Pohádala se se svým klukem.

competere: Nessuno può competere con lui.Nikdo se s ním nemůže měřit.

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.

con: Prendilo con te.Vem to s sebou.

contare: Non si può contare su di lui.Nedá se s ním počítat.

convenire: Ho convenuto con lui di riunirci...Dohodl jsem se s ním, že se setkáme...

dormire: Ha dormito con lei.Vyspal se s ní.

grazia: muoversi con graziapohybovat se s grácií

mio: Mi accontento del mio.Spokojím se s tím, co mám.

occorrente: Porta con te tutto l'occorrente.Vezmi si s sebou vše potřebné.

paragonarsi: Come fai a paragonarti con lei?Jak se s ní můžeš srovnávat?

pure: Farebbe qualsiasi cosa pur di sposarla.Udělal by cokoliv, aby se s ní oženil.

tutto: Sa fare tutto.Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.

uguale: con i propri ugualise sobě rovnými

avere: Ho (a) che dire con lui.Musím si s ním něco vyříkat.

cencio: starsene nei propri cencispokojit se s málem, uskrovnit se

fatto: Ormai è fatta.Už se stalo., Už se (s tím) nedá nic dělat.

patteggiare: patteggiare col nemicopaktovat se s nepřítelem

riconciliarsi: riconciliarsi con la vitasmířit se s osudem

risonanza: avere vasta risonanzasetkat se se širokou odezvou

scherzare: scherzare col fuocozahrávat si s ohněm

sollievo: tirare un respiro di sollievooddechnout si s úlevou

tomba: portare qc nella tombavzít si co s sebou do hrobu

tra: tra sé e sésám se sebou mluvit ap.