Hlavní obsah

picchio

Podstatné jméno mužské

  • šplhavec pták z řádu Piciformespicchio nerodatel černýpicchio verdežluna zelenápicchio rosso maggiorestrakapoud velkýpicchio tridattilodatlík tříprstýpicchio muraiolozedníček skalnípicchio muratorebrhlík lesní

Vyskytuje se v

picchiata: scendere in picchiataletět/padat střemhlav letadlo

picchiata: prendersi una picchiatadostat nařezáno

sodo: picchiare sodo qřádně zřezat, zmlátit koho

picchiarsi: Ti sei picchiato di nuovo?Zase ses popral?

picchiare: picchiare q di santa ragione(z)mlátit koho hlava nehlava

picchiare: picchiare la testa contro il muromlátit hlavou o zeď

picchiata: essere/scendere in picchiatapadat, prudce klesat, propadat se, jít prudce dolů ceny, úroveň ap.

střemhlavý: let. střemhlavý let(discesa in) picchiata

žluna: žluna zelená /šedápicchio verde/cenerino

dobít: Zase tě dobili?Ti hanno picchiato di nuovo?

prát: Slunce pěkně pere.Il sole picchia forte.

seřezat: Seřezal syna páskem.Ha picchiato il figlio con la cinta.

tlouct: Někdo tluče na dveře.Qualcuno picchia alla porta.

zbít: Zbili ho do bezvědomí.L'hanno picchiato fino a fargli perdere coscienza.

zmlátit: Zmlátili ho do bezvědomí.L'hanno picchiato fino a fargli perdere coscienza.

vyprášit: přen. vyprášit komu kožichsuonarle a q, picchiare q di santa ragione