Hlavní obsah

picchio

Podstatné jméno mužské

  • šplhavec pták z řádu Piciformespicchio nerodatel černýpicchio verdežluna zelenápicchio rosso maggiorestrakapoud velkýpicchio tridattilodatlík tříprstýpicchio muraiolozedníček skalnípicchio muratorebrhlík lesní

Vyskytuje se v

picchiata: scendere in picchiataletět/padat střemhlav letadlo

picchio: picchio nerodatel černý

sodo: picchiare sodo qřádně zřezat, zmlátit koho

picchiarsi: Ti sei picchiato di nuovo?Zase ses popral?

střemhlavý: (discesa in) picchiata let. střemhlavý let

žluna: picchio verde/cenerinožluna zelená /šedá

dobít: Ti hanno picchiato di nuovo?Zase tě dobili?

prát: Il sole picchia forte.Slunce pěkně pere.

seřezat: Ha picchiato il figlio con la cinta.Seřezal syna páskem.

tlouct: Qualcuno picchia alla porta.Někdo tluče na dveře.

zbít: L'hanno picchiato fino a fargli perdere coscienza.Zbili ho do bezvědomí.

zmlátit: L'hanno picchiato fino a fargli perdere coscienza.Zmlátili ho do bezvědomí.

vyprášit: suonarle a q, picchiare q di santa ragionepřen. vyprášit komu kožich

picchiare: picchiare q di santa ragione(z)mlátit koho hlava nehlava