Hlavní obsah

odpad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (nehodnotné zbytky) rifiuti m pl(smetí též) spazzatura f, immondizia fodvoz domovního odpadurimozione f dei rifiuti domesticitříděný odpadrifiuti differenziatinebezpečný/jaderný/toxický/průmyslový odpadrifiuti pericolosi/nucleari/tossici/industriali
  2. přen. hanl.(nekvalitní lidé, díla) feccia fodpad společnostifeccia f della società
  3. (dřezu ap.) scarico m(roura ap.) tubo di scarico

Vyskytuje se v

domovní: rifiuti domesticidomovní odpad

jaderný: scorie nuclearijaderný odpad

komunální: rifiuti urbanikomunální odpad

likvidace: smaltimento dei rifiutilikvidace odpadů

nakládání: gestione dei rifiuti, hl. zpracování trattamento dei rifiutinakládání s odpady

nebezpečný: rifiuti pericolosinebezpečný odpad

odvoz: rimozione dei rifiutiodvoz odpadu domovního ap.

průmyslový: rifiuti industrialiprůmyslový odpad

směsný: rifiuti mistisměsný odpad

svoz: rimozione di rifiutisvoz odpadu/odpadků

třídění: raccolta differenziata dei rifiutitřídění odpadu

třídit: differenziare i rifiutitřídit odpad

úložiště: deposito di rifiuti nucleariúložiště (jaderného) odpadu

detrito: un detrito della societàodpad společnosti

domestico: rifiuti domesticidomovní odpad

gestione: gestione dei rifiuti urbaniodklízení komunálního odpadu

idraulico: idraulico liquidotekutý čistič odpadů

raccolta: raccolta differenziata/indifferenziatasvoz tříděného/netříděného odpadu

riciclabile: rifiuti riciclabilirecyklovatelný odpad

rifiuto: rifiutiodpad(ky) domovní ap.

rimozione: rimozione di rifiutisvoz odpadu

scarto: uno scarto d'uomobudižkničemu, lemra, přen. lidský odpad

scoria: scorie radioattiveradioaktivní odpad

separare: separare i rifiutitřídit odpad

separazione: separazione dei rifiutitřídění odpadu

smaltimento: smaltimento dei rifiutilikvidace odpadů

otturarsi: Si è otturato lo scarico.Ucpal se odpad.

odpad: rimozione dei rifiuti domesticiodvoz domovního odpadu