Hlavní obsah

diviso

Vyskytuje se v

divisa: in divisav uniformě, uniformovaný

in: dividere in duerozdělit na dvě části

quattro: dividere in quattrorozdělit na čtvrtiny

dividersi: Si è divisa dal marito.Odešla od manžela.

diviso: Dieci diviso due fa cinque.Deset děleno/lomeno dvěma je pět.

polovina: dividere qc a metàrozdělit co na poloviny

půlka: dividere a metàrozdělit co na půlky

rozpolcený: personalità divisarozpolcená osobnost

sváteční: alta uniforme, tenuta/divisa di galasváteční uniforma

dělit: Divide i compiti tra i dipendenti.Dělí úkoly mezi zaměstnance.

dělit se: Si dividevano i soldi tra di loro.Dělili se spolu o peníze.

rozdělit se: Il partito si è diviso in...Strana se rozdělila na...

dividere: dividere a metà(roz)půlit