Hlavní obsah

dimostrativo

Vyskytuje se v

pronome: pronome possessivo/dimostrativopřivlastňovací/ukazovací zájmeno

předváděcí: auto dimostrativa, veicolo dimostrativopředváděcí vůz

ukazovací: pronome dimostrativoling. ukazovací zájmeno

zájmeno: pronome personale/possessivo/dimostrativoling. osobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno

dimostrativo: pronome dimostrativoukazovací zájmeno