Hlavní obsah

dimostrativo

Vyskytuje se v

pronome: pronome possessivo/dimostrativopřivlastňovací/ukazovací zájmeno

předváděcí: předváděcí vůzauto dimostrativa, veicolo dimostrativo

ukazovací: ling. ukazovací zájmenopronome dimostrativo

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/ukazovací zájmenopronome personale/possessivo/dimostrativo