Hlavní obsah

desistere

Intranzitivní slovesoconj esistere

  • da qc upustit od čeho záměru ap., (za)nechat čeho činnosti ap.dir. desistere da una querelastáhnout žalobu