Hlavní obsah

denigrare

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

kydat: gettare fango addosso a q, očerňovat denigrare, diffamare qkydat špínu/hnůj na koho hovor.