Hlavní obsah

costituente

Podstatné jméno mužské

  1. složka sloučeniny
  2. ústavodárce

Vyskytuje se v

costituire: costituire un comitatozřídit/ustavit komisi

minaccia: costituire una minaccia per qpředstavovat hrozbu pro koho

costituire: ... non costituisce una minaccia per q... nepředstavuje žádnou hrozbu pro koho

polizia: Si è costituito alla polizia.Udal se na policii.

tvořit: Asi 12% obyvatelstva tvoří cizinci.Gli stranieri costituiscono circa il 12% della popolazione.