Hlavní obsah

controfirmare

Tranzitivní sloveso

  • kontrasignovat, spolupodepsat