Hlavní obsah

confidarsi

Vyskytuje se v

důvěra: avere fiducia in q, confidare in qmít důvěru v koho

svěřit: Mi ha confidato un segreto.Svěřila mi tajemství.

confidare: Mi ha confidato che...Svěřil se mi, že...