Hlavní obsah

condividere

Tranzitivní slovesoconj dividere

Vyskytuje se v

condiviso: inform. accesso condivisosdílený přístup

sdílet: condividere le opinioni di qcsdílet čí názor(y)

střídavý: affidamento condivisostřídavá péče