Hlavní obsah

condividere

Tranzitivní slovesoconj dividere

Vyskytuje se v

condiviso: inform. accesso condivisosdílený přístup

condiviso: appartamento condivisospolečný byt více cizích lidí

sdílet: sdílet čí názor(y)condividere le opinioni di qc

střídavý: střídavá péčeaffidamento condiviso