Hlavní obsah

concentrare

Vyskytuje se v

concentrato: concentrato di pomodororajský protlak

protlak: rajčatový protlakconcentrato di pomodoro

rajčatový: rajčatový protlakconcentrato di pomodoro

soustředit: soustředit (svou) pozornost na coconcentrare la (propria) attenzione su qc

koncentrovaný: koncentrované kyselinyacidi concentrati

koncentrovat: Koncentrují výrobu do Číny.Concentrano la produzione in Cina.

koncentrovat se: Nemohu se tady koncentrovat.Non mi posso concentrare qui.

orientovat se: Orientují se na východní trhy.Si concentrano ai mercati dell'est.