Hlavní obsah

complice

Přídavné jméno rod mužský/ženský

Vyskytuje se v

napomáhat: essere complice di qpráv. napomáhat při trestném činu komu

spoluviník: complice del delittospoluviník trestného činu

complice: essere complice di q(na)pomáhat komu