Hlavní obsah

complessamente

Vyskytuje se v

coniugato: numeri complessi coniugatikomplexně sdružená čísla

frase: frase semplice/complessavěta jednoduchá/složená

celkem: nel complesso, tutto sommatocelkem (vzato) vcelku

cukr: zuccheri semplici/complessijednoduché/složené cukry

komplex: avere il complesso di qc, per qcmít komplex (z) čeho

souřadný: proposizione complessaling. souvětí souřadné

souvětí: periodo composto/complessosouřadné/podřadné souvětí

zlomek: frazione complessa/compostasložený zlomek

complesso: nel/in complessocelkově (vzato), vcelku, celkem, komplexně, souhrnně